Do kogo zwrócić się ze skanowaniem 3D?

Skanowanie 3D pozwala na utworzenie wirtualnej, cyfrowej kopii skanowanego obiektu. Podczas skanowania 3D uzyskujemy pełną informację na temat kształtu i geometrii obiektu. Informacje te są zebrane w tak zwanej chmurze punktów, która odzwierciedla powierzchnię skanowanego przedmiotu. Każdy z punktów opisany jest za pomocą współrzędnych X,Y,Z, co pozwala zlokalizować je w przestrzeni.

Jak przebiega skanowanie 3D?

Punkty są łączone ze sobą w siatkę trójkątów, dzięki temu tworzona jest powierzchnia odzwierciedlająca wygląd skanowanego obiektu. Tak stworzony model 3D pozwala na odtworzenie przedmiotu przy użyciu drukarki 3D lub frezarki CNC. Model może być również modyfikowany w programie do modelowania 3D CAD – Inventor, SolidWorks, Catia itd. Na bazie modelu 3D można stworzyć dokumentację techniczną obiektu. Doskonałe odwzorowanie detali oferuje firma Cubicinch.

Jakie obiekty mogą być skanowane?

W zależności od wielkości skanera, skanowane mogą być bardzo małe obiekty, aż po budynki czy statki. Skanowanie 3D znalazło szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Metodę tę wykorzystują artyści i wzornicy przemysłowi do odtwarzania skomplikowanych kształtów. Skanowanie 3D przydatne jest również w protetyce, w produkcji ortez czy implantów, w prototypowaniu, a także przy tworzeniu dokumentacji obiektów kulturowych.