Jak pracują specjaliści od outsourcingu?

Outsourcing w IT polega na wykorzystaniu usług informatycznych firm zewnętrznych, które realizują szereg zadań IT w imieniu kogoś innego. Zazwyczaj firma zewnętrzna wykonuje powierzone zadania szybciej i efektywniej niż firma powierzająca zadania. Zadania te związane są zazwyczaj z bieżącą administracją zasobów sprzętowych i programowych.

Zalety outsourcingu

Do najważniejszych zalet outsourcingu IT należą redukcja kosztów, dostęp do specjalistycznej wiedzy, oszczędność zasobów ludzkich i czasu. Outsourcing w IT może obejmować różne obszary m.in.:

  • korzystanie z centrum obliczeniowego,
  • zarządzanie sieciami,
  • środowisko pracy użytkownika,
  • rozwój i utrzymanie aplikacji,
  • zabezpieczanie ciągłości działania.

Brak wad?

Największą zaletą outsourcingu w IT jest na pewno zmniejszenie kosztów pracy. Unikamy zatrudnienia pełnoetatowych pracowników, nie trzeba przegotowywać stanowiska pracy. W zewnętrznej firmie zazwyczaj mamy większy wybór pracowników, gdzie łatwiej znaleźć osobę o umiejętnościach, których potrzebujemy w danym zadaniu.

Ryzyko zawodowe?

Oprócz zalet, outsourcing niesie za sobą również pewne ryzyko. Jak twierdzi firma www.exigo.pl – będziemy zmuszeni podzielić się z firmą zewnętrzną poufnymi informacjami, które źle użyte mogą nieść za sobą nieprzyjemne konsekwencje. Dodatkowo, kiedy firma skorzysta z outsourcingu, traci część kontroli nad tym, co zleca innym. Dlatego każda firma powinna indywidualnie rozważyć korzystanie z usług outsourcingu IT.